Lao Emerald Friends
Skip Navigation Links
                                                   Current view:conter12                                                   
Lao Emeraldfriend keyboard
Guestbook
Please Sign Guestbook
Your Name:   Email:  
 
Submitted By Added Date Comments
sourignong 3/16/2019 9:05:31 AM ເຖີງທຸກໆ ທ່ານທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ສົ່ງເງີນຄ່າທຳນຽມ. ຂໍຈົ່ງກະຣຸນາສົ່ງເງີນ $100 ຄ່າທຳນຽມດ້ວຍ personal check or money order ໄປໃຫ້ Aromsay Chanthasoto 23151 Kleinsmith Way Brambleton, VA 20148 Cell: (703)314-6058 email: aromsayc@yahoo.com ເພາະທາງຄະນະພວກເຮົາ ຈະໄດ້ນຳເອົາໄປຈ່ອງສະຖານທີ່ Hall ກະກຽມອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມ ດົນຕຣີການບັນເທີງຕ່າງໆ . ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ງານຂອງພວກເຮົາມ່ວນຊື່ນແລະຄືກຄື້ນ ຕາມຄວາມຄາດຫວັງເພື່ອທຸກໆຄົນ. ຂອບໃຈ.

Submitted By Added Date Comments
sourignong 3/16/2019 8:56:31 AM ຮຽນມາຍັງທຸກໆທ່ານ ທີ່ໄດ້ Register ເຂົ້າມາໃນງານພົບປະສັງສັນເພື່ອນແກ້ວຄັ້ງທີ 5 ທີ່ນັບຖື ຮັກແພງ. ຄະນະເພື່ອນແກ້ວພວກເຮົາຈະປີດຮັບ ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບ ຈຳນວນ 400 ຄົນ ( ປະຈຸບັນນີ້ ມີຈຳນວນ 364ຄົນແລ້ວ ). ເພາະສະຖານທີ່ຈຳກັດບໍ່ອາດສາມາດຈະບັນຈຸເກີນໄດ້.ຂອບໃຈ

Submitted By Added Date Comments
sourignong 3/16/2019 8:50:36 AM To all of our friends. We will close register right away when we reach 400 people!

Submitted By Added Date Comments
sourignong 10/7/2018 9:55:04 PM 4.) ລາຍການພີເສດ Cruise . ຫລັງຈາກນັ້ນຈະມີລາຍການ Cruise 5 ວັນ ເລີ້ມແຕ່ August 12 to 17, 2019. ຫາກ ຜູ້ໃດສົນໃຈ Cruise ກະຣຸນາຕິດຕໍ່ໂດຍຕົງ ເພື່ອສອບຖາມ ແລະ ຈັບຈອງໄດ້ ກັບນາງ Dee Ratspho Tel: 401-241-7833.

Submitted By Added Date Comments
sourignong 10/7/2018 9:53:35 PM 4.) ລາຍການພີເສດ Cruise . ຫລັງຈາກນັ້ນຈະມີລາຍການ Cruise 5 ວັນ ເລີ້ມແຕ່ August 12 to 17, 2019. ຫາກ ຜູ້ໃດສົນໃຈ Cruise ກະຣຸນາຕິດຕໍ່ໂດຍຕົງ ເພື່ອສອບຖາມ ແລະ ຈັບຈອງໄດ້ ກັບນາງ Dee Ratspho Tel: 401-241-7833.

Submitted By Added Date Comments
sourignong 10/7/2018 9:50:02 PM 3.) ວັນທີສາມ ແມ່ນວັນອາທີດ August 11, 2019 ຈັດເປັນ " ວັນກ່ອນອຳລາ " ເລີ້ມແຕ່ເວລາ 11 .am. ໄປຮອດ 6 .pm. ສະຖານທີ່: 1060 Gulf Boulevard Cleawater, Florida 33767 ມີອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມ ມີດົນຕຣີລຳວົງມ່ວນຊື່ນ ຕລົກຊວນຫົວ ເລາະລຽບຫາດຊາຍຂາວ ແລະລົງລອຍທະເລ ການນຸ່ງຖື ແບບສະບາຍ ແຕ່ຢ່າລືມຖືຊຸດອາບນໍ້າ.

Submitted By Added Date Comments
sourignong 10/7/2018 9:36:45 PM ລາຍການຂອງງານພົບປະສ້າງສັນເພື່ອນແກ້ວຄັ້ງທີ 5 ທີ່ຈະຈັດຂື້ນ ທີ່ Clearwater, Florida on August 9-10-11, 2019.ຈະມີລາຍການ 3 ວັນຕິດຕໍ່ກັນ ດັ່ງນີ້: 1.) ມື້ທຳອີດ ແມ່ນມື້ວັນສຸກ August 9, 2019 ຈັດເປັນ " ເປັນວັນນັດພົບ " ເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ເວລາ 5 .pm. ໄປຮອດ 12 .am. ສະຖານທີ່: 5501 62nd North Avenue Pinellas Part, Florida 33781 . ທຸກໆຄົນທີ່ມາຈາກທຸກແຫ່ງຫົນ ຈະໄດ້ມາພົບກັນ ເພື່ອແນະນຳທຳຄວາມຂຸ້ນເຄີຍສະນິດສະນົມກັນ ເປັນກັນເອງ ເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດໃຫ້ເບີກບານມ່ວນຊື່ນແລະຟົດຟື້ນ, ຈະມີອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ດົນຕຣີບັນເທີງຕາມສົມຄວນ . ການນຸ່ງຖື ແບບສຸພາບທັມດາ. 2.) ມື້ທີ ສອງ ແມ່ນມື້ວັນເສົາ August 10, 2019 ຈັດເປັນ " ວັນພົບປະສັງສັນ " ເລີ້ມແຕ່ເວລາ 5 .pm. ໄປຮອດ 1 .am. ສະຖານທີ່: 409 S.Old Coachman Rd . ເປັນມື້ພິທີທາງການ ກ່າວເປີດພິທີ ກ່າວເຖີງຄວາມເປັນມາຂອງເພື່ອນແກ້ວ ຊົມການສະແດງບົດຟ້ອນອ່ວຍພອນ ຮັບປະທານອາຫານຄໍ່າ ແລະດື່ມຮ່ວມກັນ ມ່ວນຊື່ນດ້ວຍລຳວົງ ແລະ ການສະລັບສາກໃຫ້ຄືກຄື້ນ. ການນຸ່ງຖືສຳລັບເພດຍີງ ກະຣຸນາ ນຸ່ງສີ້ນໃຫມແລະເສື້ອຜ້າແບບຍີງລາວ ແລະ ອາດຈະມີຊຸດຣາຕຣີໄວ້ປ່ຽນໃນເວລາອັນສົມຄວນຖັດມາ ສ່ວນທ່ານຊາຍກະຣຸນາໃສ່ຊຸດສາກົນ.

Submitted By Added Date Comments
Sury 5/17/2018 9:18:50 AM ໝາຍເຫດ: ໑.) ຜູເຂົ້າຮ່ວມ ຈະຕ້ອງຈ່າຍ $100 U.S ຕໍ່ຜູ່ນື່ງ.....ໃຫ້ຈ່າຍໄປຫາ ທ່ານ Aromsay Chanthasoto Address: 23151 Kleinsmith Way , Branbleton, VA 20148 ໃນສ່ວນກາງ... ***ສ່ວນທ້ອງຖີ່ນເຂດ Ruskin-Tampa-St.Pet ອາດຈະຕີດຕໍ່ໄດ້ກັບ ທ່ານ Ounesa Senesom , 727-422-8093, osenesom@yahoo.co, ທ່ານ Bounlath Sourivong, 360-909-3404 , bounlathsourivong@yahoo.com ໂດຍສະເພາະ ຍານາງ Moe Sayaphone 916-718-4342 moe_single@hotmail.com ນາງຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍແຈ້ງເຂົ້າ Register ແລະ ເປັນຜູ້ຮັບເງີນໄວ້ແລ້ວຈະສົ່ງໄປຫາສ່ວນກາງອີກຕໍ່ໄປ. ໒.) ທາງຄະນະກັມການ ອາດຈະຜລີດເສື້ອ T-Shirt ທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍທີ່ລະລືກເຖີງງານເພື່ອນແກ້ວຄັ້ງທີ ໕ ຈະຕ້ອງຊື້ຕ່າງຫາກ ຖ້າຕ້ອງການ ອາດບໍ່ເກີນໂຕລະ $10 ໂດລາ. ໓.) ອາດຈະມີ DVD Videos ແລະ DVD pictures....... ຖ້າຫາກມີ ຕ້ອງຊື້ຕ່າງຫາກຖ້າຕ້ອງການ ສ່ວນລາຄານັ້ນບໍ່ທັນກຳນົດ ເພາະກຳລັງຫາຄົນຖ່າຍຮູບ ແລະ ຖ່າຍ Video ຢູ່. ໔.) ຂໍຮຽນເຊີນທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ ຕາມຄຸນນະສົມບັດເພື່ອນແກ້ວ ຄື ຜູ້ເປັນຄົນດີ ມີຈິດໃຈດີ ມີຄວາມປາຖນາດີ ມີໃຈສ້າງສັນ.... ຂອບໃຈມາໃນນາມ ຄະນະກັມການ ນະໂອກາດນີ້ເປັນຢ່າງສູງ.....

Submitted By Added Date Comments
Sury 5/17/2018 9:18:20 AM ໓.) ວັນທີສາມວັນສຸດທ້າຍ ຄຶ ວັນທິດ August 11, 2019 ຈະຈັດ ທີ່ Park ແຫ່ງໃດນື່ງຊື່ງອາດຢູ່ແຄມຝັ່ງຫາຍຊາຍທະເລ.... ດຽວນີ້ທາງຄະນະກັມການທ້ອງຖີ່ນຍັງຊອກຫາ ແລະ ຈັບຈອງຢູ່...... ຫາກໄດ້ແລ້ວຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບ..... ***ອາຫານກໍອາດຈະມີ BBQ ຕຳຫມາກຮຸ່ງ ເຂົ້າຫນຽວ.... ມີດົນຕຣີ, ລຳວົງ, ມີການເວົ້າຕະລົກຊວນຫົວໃຫ້ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊົງຈຳອັນດີໆ ເພື່ອຄວາມຮັກແພງ ແລະ ເພື່ອງານ ເພື່ອນແກ້ວຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ. ***ການນຸ່ງຖື ແບບສະບາຍ ສະບາຍ ຢ່າລືມຖືຊຸດອາບນໍ້າ ເພື່ອຈະລອຍຫລີ້ນນໍ້າທະເລ.

Submitted By Added Date Comments
Sury 5/17/2018 9:17:37 AM ໒.) ມື້ທີສອງ ວັນເສົາ August 10, 2019 : ຈະເປັນ " ມື້ຫລັກ ເປັນທາງການ "ນະທີ່ 409 S. Old Coachman Rd. Clearwater, FL 33765... ***ຈະມີຄຳປາສັຍຈາກປະທານຈັດງານຊຸດກ່ອນ ແລະ ການກ່າວເປີດງານ ເພື່ອນແກ້ວຄັ້ງທີ ໕ ໂດຍທ່ານ ອອ່ນສາ ແສນສົມ. ຈະພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ກີນເວລາຫລາຍ, ແຕ່ກໍຕ້ອງຄຳນືງນຳກັນແດ່ ຟັງນຳກັນແດ່ວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນຊໍ່າໃດ, ມີຄວາມພາກພຽນພະຍາຍາມເສັຽສະລະຊໍ່າໃດ ງານນີ້ຈີ່ງເກີດຂື້ນໄດ້.... ຄົນລາວເຮົາສ່ວນຫລາຍບໍ່ຢາກຟັງ ມີແຕ່ຢາກກີນຢາກມ່ວນສ່ວນດຽວ... ສຸດທ້າຍກະບໍ່ຮູ້ຄວາມຫມາຍຄວາມສຳຄັນຫຽັງເລີຍ... ດັ່ງນັ້ນຈີ່ງຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕາຖານ Professional ຕາມຄຸນນະສົມບັດເພື່ອນແກ້ວ ຄື ຜູ້ເປັນຄົນດີ ມີຈິດໃຈດີ ມີຄວາມປາຖນາດີ ມີໃຈສ້າງສັນ . ***ສຳລັບອາຫານຈະເປັນອາຫານລາວເປັນຫລັກ, ມີເຫລົ້າ-ເບັຽ- ຈະໃຫ້ອີ່ມຫນຳສຳລານ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບວົງດົນຕຣີພ້ອມທັງນັກຮ້ອງປະສົມປະສານກັນຫລາຍຈັງວະ ແລະ ບົດເພງ-ບົດລຳ.... ອາດສະລັບສາກດ້ວຍການຈົກສະຫລາກລາງວັນຜູ້ໂຊກດີ ດ້ວຍຂອງຂັວນເລັກໆນ້ອຍໆ...ເວົ້າ ຊວນຫົວສະລັບບັນຍາກາດ. ***ເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ ເວລາ 5 pm ໄປຈົນຮອດຕອນເຊົ້າ 1 am ປະມານ 7ຫາ 8 ຊົ່ວໂມງ . ***ສຳລັບສຸພາບສະຕຣີກະຣຸນານຸ່ງສີ້ນ-ເສື້ອແບບວັທນະທັມລາວ ອາດຈະປ່ຽນຊຸດຕາມໃຈຊຸດທີສອງໃນລະຍະ 2-

Submitted By Added Date Comments
Sury 5/17/2018 9:16:28 AM ໑.) ວັນທຳອີດ ວັນສຸກ August 9, 2019 : ຈະຈັດເປັນ " ວັນນັດພົບ ".... ຫລາຍທ່ານທີ່ຢູ່ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ມາຈາກຣັຖຕ່າງໆໃນສະຫະຣັຖອາເມຣີກາ, ມາຈາກຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ France, Australia.... ແລະເປັນຕົ້ນລວມທັງມາຈາກສ.ປ.ປ.ລາວ... ໄດ້ມາພົບພໍ້ກັນ, ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກຄຸ້ນເຄີຍກັນ, ດ້ວຍນໍ້າໃຈໄມຕຣີຈິຕ - ມີຕພາບ ເພື່ອຄວາມອົບອຸ່ນເປັນກັນເອງ , ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ເຈຣະຈາພາທີດ້ວຍຄວາມຍີນດີ ແລະ ອົບອຸ່ນ ... ***ສຳລັບອາຫານນັ້ນ ອາດຈະເປັນອາຫານເບົາໆ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເບົາໆ ເພາະເພື່ອຈະຕຽມການໃນມື້ສຳຄັນ ໃນວັນເສົາມື້ອື່ນ... ***ການນຸ່ງຖື ກໍໃຫ້ນຸ່ງຖືແບບສະບາຍ... ສະບາຍ... Free style. ***ທາງກັມການທ້ອງຖີ່ນກຳລັງຊອກຫາສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດແຫ່ງນື່ງຢູ່ ...ຫາກໄດ້ແລ້ວ ຈະແຈ້ງບອກໃນໄວໆນີ້.

Submitted By Added Date Comments
Sury 5/17/2018 9:14:16 AM ງານ ເພື້ອນແກ້ວຄັ້ງທີ ໕ (Lao Emerald Friends 5th Reunion) at Cleawater, Florida on August 9-10-11, 2019 ຄັ້ງນີ້ .... ຈະຈັດຂື້ນສາມວັນຕິດຕໍ່ກັນຄື:

Submitted By Added Date Comments
Sury 5/17/2018 9:10:03 AM ງານ ເພື້ອນແກ້ວຄັ້ງທີ ໕ (Lao Emerald Friends 5th Reunion) at Cleawater, Florida on August 9-10-11, 2019 ຄັ້ງນີ້ .... ຈະຈັດຂື້ນສາມວັນຕິດຕໍ່ກັນຄື: ໑.) ວັນທຳອີດ ວັນສຸກ August 9, 2019 : ຈະຈັດເປັນ " ວັນນັດພົບ ".... ຫລາຍທ່ານທີ່ຢູ່ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ມາຈາກຣັຖຕ່າງໆໃນສະຫະຣັຖອາເມຣີກາ, ມາຈາກຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ France, Australia.... ແລະເປັນຕົ້ນລວມທັງມາຈາກສ.ປ.ປ.ລາວ... ໄດ້ມາພົບພໍ້ກັນ, ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກຄຸ້ນເຄີຍກັນ, ດ້ວຍນໍ້າໃຈໄມຕຣີຈິຕ - ມີຕພາບ ເພື່ອຄວາມອົບອຸ່ນເປັນກັນເອງ , ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ເຈຣະຈາພາທີດ້ວຍຄວາມຍີນດີ ແລະ ອົບອຸ່ນ ... ***ສຳລັບອາຫານນັ້ນ ອາດຈະເປັນອາຫານເບົາໆ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເບົາໆ ເພາະເພື່ອຈະຕຽມການໃນມື້ສຳຄັນ ໃນວັນເສົາມື້ອື່ນ... ***ການນຸ່ງຖື ກໍໃຫ້ນຸ່ງຖືແບບສະບາຍ... ສະບາຍ... Free style. ***ທາງກັມການທ້ອງຖີ່ນກຳລັງຊອກຫາສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດແຫ່ງນື່ງຢູ່ ...ຫາກໄດ້ແລ້ວ ຈະແຈ້ງບອກໃນໄວໆນີ້. ໒.) ມື້ທີສອງ ວັນເສົາ August 10, 2019 : ຈະເປັນ " ມື້ຫລັກ ເປັນທາງການ "ນະທີ່ 409 S. Old Coachman Rd. Clearwater, FL 33765... ***ຈະມີຄຳປາສັຍຈາກປະທານຈັດງານຊຸດກ່ອນ ແລະ ການກ່າວເປີດງານ ເພື່ອນແກ້ວຄັ້ງ

Submitted By Added Date Comments
sourignong 5/17/2018 6:13:57 AM ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານທີ່ກຳລັງອ່ານ ໃນຂະນະນີ້. ງານພົບປະສ້າງສັນເພື່ອນແກ້ວຄັ້ງທີ ໕ (Lao Emerald Friends 5th Reunion) At Clewater, Florida on August 9-10-11, 2019 ໄດ້ເປີດຕົວແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ May 5, ໂດຍການປະກາດຂອງທ່ານ ອອ່ນສາ ແສນສົມ ແລະ ຮອງປະທານ ທ່ານ ບຸນລັດ ສຸຣິວົງ, ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ແຈ້ງຊື່ Register ເຂົ້າກ່ອນຫມູ່ in www.laoemeraldfriends.com ແລະ ແຈ້ງຊື່ Register ເຂົ້າຕາມລຳດັບມາ.ພ້ອມນີ້ຄະນູກັມການພວກເຮົາກໍໄດ້ ປະຊາສັມພັນໃນງານຂອງສະມາຄົມ ສະຕຣິລາວ ເຂດ ແລະ Facebook ແລະ Website ທັງໂທລະຊັບຕິດຕໍ່ຫາຫມູ່ເພື່ອນເພື່ອປະຊາສັມພັນໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກໄປ. ເຊີນເດີບັນດາທ່ານ, ທ່ານທຸກຄົນ ເປັນຜູ້ທີ່ຖືກຮັບຕ້ອນດ້ວຍຄວາມຍີນດີແລະເຕັມໃຈ ແລ້ວທ່ານກໍແມ່ນຜູ້ນື່ງ ທີ່ເປັນສະມາຊິກເພື່ອແກ້ວ. ຂໍເຊີນເດີ....ເຊີນເດີ...ເຊີນເດີ.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 4/9/2016 7:17:40 AM Dear friends, As our reunion is approaching and right now we are arranging seat/table, if you want to get on your own group please send request to Lynda Boutah, Sourignong Soumountha or Aromsay Chanthasoto. Keep in mind 8 seats per group and we can do only for person who only paid for the fee and the last date will be 04/15/2016. See you guys soon. Aromsay – on behalf of LEF

Submitted By Added Date Comments
LEF 1/31/2016 5:08:00 AM Dear friends, As our reunion is approaching, a little more than 2 months away, I would like to take this opportunity to remind you, who have not paid the fee yet, to send it to our treasurer as soon as possible since we need to have the closest head count and managing budget to finalize our plan. As you all know, this gathering will not be possible without your inputs and participation. Our LEF staff in Dallas, Houston, Las Vegas, Seattle, Vancouver, Virginia, Kansas, Oregon, California are working together to make this party happen and I am sure that you will leave this gathering with excitement and great memory. If you had already paid, please ignore this email. Wish all with Peace and Happiness throughout this year. Somphong Isra - on behalf of LEF.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 1/9/2016 5:54:40 AM We will keep the same date as of April 23-24, 2016, but for picnic location and temple will be replaced to different one. This is out of control situation.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 1/4/2016 1:39:52 PM Happy New Year and Happy Holiday. We just got info from our committee that probably our date might be change. Please do not by any airplane ticket yet, we’ll keep you guys posted at the end of this week. Sorry for the inconvenience.

Submitted By Added Date Comments
Sury 8/29/2015 9:28:23 AM ສະບາຍດີ Cellphone ຂອງໂຕຍັງເບີເກົ່າຢູ່ບໍ? ເປັນເເນວໄດ ຄ່ອຍຢູ່ບໍ? ໂອ ເຮົາtext ຫາໂຕໄສ່ເບີເຮືອນໂຕ ເລີຍບໍ່ຮອດ ເຮົາເອງກໍລະດົມຫມູ່ໄປreunion Texas ຢູ່ Thank you!

Submitted By Added Date Comments
Linda Butta 8/28/2015 4:32:52 PM ຂໍຮຽນມາຍັງສະມາຊິກເພື່ອນແກ້ວ ແລະ ທ່ານຜູ້ມີກຽດທຸກໆທ່ານ ທີ່ນັບຖື ແລະຮັກແພງ. ຂ້າພະເຈົ້າ ລີນດາ ບຸດຕະ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງ ຄະນະກັມກາຣ ແລະ ສະມາຊີກເພື່ອນແກ້ວ ທີ່ໄດ້ເລືອກ ຫລື ອອກສຽງເປັນສຽງສ່ວນຫລາຍ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮັບເອົາການເປັນປະທານຈັດງານພົບປະສ້າງສັນເພື່ອນແກ້ວ ຄັ້ງທີ ສີ່ ທີ່Dallas ໃນເດືອນ April 23-24, 2016 ທີ່ຈະມາເຖີງນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຈິງໃຈ ແລະຍີນດີ ໃນສຽງສ່ວນຫລາຍທີ່ສະນັບສະນຸນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ເປັນກຳລັງແຮງຊ່ວຍເຫລືອ , ຂ້າພະເຈົ້າຈີ່ງຂໍຮັບເອົາໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບ ໄວ້ວາງໃຈຈາກສະມາຊິກເພື່ອນແກ້ວທັງມວນ ນະໂອກາດນີ້. . ນັບແຕ່ງານ ພົບປະສ້າງສັນ ຄັ້ງທີ່ ໑ ທີ່ Dallas ໃນ July 4, 2009 ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນປະທານຄັ້ງທຳອິດ , ງານພົບປະສ້າງສັນຄັ້ງທີ ໒ ທີ່ Las Vegas ໃນ October 22-23, 2011 ທີ່ທ່ານ ສົມພົງ ອິສຣະ ເປັນປະທານຈັດງານ ແລະ ຄັ້ງທີສາມ ທີ່ Portland, Oregon ໃນ August 9-10-11, 2013 ທີ່ທ່ານຄຳທິບ ພຣະວິໃສ ເປັນ ປະທານ ຊື່ງລວມເປັນ ເວລາ 6 ປີກວ່າຜ່ານມານັ້ນ ຖືວ່າເປັນຜົນສຳເຣັດອັນສຳຄັນ ຂອງພວກເຮົາ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມພາກພຽນ, ຄວາມເສັຽສະຣະ ແລະ ຜ່ານຜ່າອຸປສັກ

Submitted By Added Date Comments
Linda Butta 8/28/2015 4:31:43 PM (ໜ້າສອງ) ແລະເປັນທີ່ໜ້າຊົມເຊີຍ ທັງເປັນຄວາມສຳເຣັດຂອງເພື່ອນແກ້ວທຸກໆທ່ານ. ຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງຈະຕ້ອງດຳເນີນ ແລະກ້າວເດີນຕໍ່ໄປ ໃນອຸດົມການຂອງພວກເຮົາ ຢ່າງ ສະຫງ່າອົງອາດ. ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມປະທານ ແລະຄະນະກັມກາຣຈັດງານພົບປະສ້າງສັນຄັ້ງທີ່ ໔ ຂໍປະຕິຍານວ່າຈະທຳໜ້າທີ່ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເທົ້າທີ່ຈະທຳໄດ້ ແລະ ຂໍໃຂ່ຮຽນເຊີນ ທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າມາຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້ຢ່າງຄືກຄື້ນ. ນະໂອກາດນີ້ ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍີ່ງທີ່ມີ ຫລາຍໆທ່ານ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາ ແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ. ຂໍຄວາມສຸຂສະຫັວດດີ ຈົ່ງມີແດ່ທ່ານທຸກຄົນ. ຂອບໃຈມານະໂອກາດນີ້ເປັນຢ່າງສູງ. ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ແລະຮັກແພງ ! ລີນດາ ບຸດຕະ ປະທານແລະຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະກັມກາຣຈັດງານ .

Submitted By Added Date Comments
Kham Hoi 8/28/2015 12:10:01 PM Dear Vixay, I strongly agree with you. See you at Dallas

Submitted By Added Date Comments
Vixay Keonakhone 8/28/2015 11:58:30 AM I am sad and I am sorry to hear about this party, don't need to ask world wide to join. Do it among your group whoever like it. Love and concerned Vixay Keonakhone ex-Lycee Pakse 1970

Submitted By Added Date Comments
Pheuankeo 8/27/2015 9:25:31 AM ເຖີງເພື່ອນແກ້ວທຸກທ່ານ. ພວກເຮົາຕ້ອງກ້າວໄປ ສູ່ຄວາມສຳເລັດ ແລະເພືອອຸດົມການ... ເຖີງຊີມີຈຳນວນນ້ອຍມາຮ່ວມ ຫລືຈຳນວນຫລາຍກໍດີ... ສີ່ງສຳຄັນ ຄືຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າ:..ເພື່ອນແກ້ວ ເປັນເພື່ອນແທ້... ມີຄວາມເສັຍສະລະ ເພື່ອສ່ວນລວມ ເປັນຄົນດີມີນ້ຳໃຈ ມີລະດັບການສືກສາ ມີລະດັບແນວຄິດອັນສູງສົ່ງ..... ຄືບໍ່ອິດສາບຽດບຽນ... ບໍ່ມີພືດຕີການອັນຕໍ່າຕ້ອຍ.... ເພື່ອນແກ້ວຍ່ອມມີຈິດໃຈ ເມດຕາ ແລະ ອະພັຍ. ເພື່ອນແກ້ວຈະຕ້ອງໝັ້ນຄົງຕລອດໄປ.

Submitted By Added Date Comments
Sury 7/7/2015 11:13:37 PM ເພືອນແກ້ວ:ຄືອຸດົມການສ່ວນລວມ ຈົ່ງມອງເບີ່ງອຸດົມການ ອັນສູງສົ່ງ..... ຢ່າມອງ ເບີ່ງສ່ວນບກຄົນ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຝືກຕົນ ໃຫ້ີມີຈິຕວິນຍານຂອງອຸດົມການເພື່ອນແກ້ວ ຄຶ: ມີຕພາບ-ຄວາມຮັກແພງ-ຄວາມຈີງໃຈ-ຄວາມເສັຽສະລະ-ຄວາມໂອບເອື້ອອາຣີ- ຈົ່ງລະຄວາມເຫນສ່ວນຕົວ. ຄວາມໝາຍຄຳວ່າແກ້ວ: ແປວ່າ: ປຣະເສີດ-ສູງສຸດ ຫລືສູງສົ່ງ ຄື ພຣະແກ້ວ ແມ່ນພຣະທີ່ປະເສີດ ເປັນມີ່ງບ້ານມີ່ງເມືອງ. ພຣະພຸທ, ພຣະທັມ ແລະ ພຣະສົງຄ໌ ແມ່ນພຣະແກ້ວ ສາມປະການ, ຄຳວ່າແກ້ວກໍມາຈາກຄວາມໝາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແລ້ວເອົາມາໃສ່ເພື່ອນ ເປັນເພື່ອນແກ້ວ......ແລ້ວໃຫ້ພວກເຮົາສຳນືກໃນຄວາມໝາຍ ນີ້ເອງວ່າ ເພື່ອນແກ້ວຈະສູງສົ່ງຂະນາດໃດ! ຂອບໃຈ

Submitted By Added Date Comments
Sury 7/7/2015 11:01:46 PM ເຖີງເວລາວັນໃໝ່ ຂອງເພື່່ອນແກ້ວທີ່ຈະສືບຕໍ່ສາຍສັມພັນຄວາມຮັກແພງ ໃຫ້ຄົງໝັ້ນ ແລະ ປະສານໃຈໃນມີຕພາບໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຍືນຍົງ ສ້າງຈິດວິນຍານ ແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ ສະານໄມຕຣີ ຕາບນານແສນນານ. ວັນໃໝ່ ກໍຄື LAO EMERALD FRIENDS 4th REUNION ຄັ້ງທີ່ສີ່ທີ່ Dallas, TX. ພ້ອມແລ້ວ ແລະ ເພື່ອນແກ້ວທຸກທ່ານ ຈົ່ງາຮວມກັນ ປະສານໄມຕຣີ ໃຫ້ຄົງໝັ້ນຕລອດໄປ.

Submitted By Added Date Comments
somphong 4/14/2015 5:53:19 AM Yes, life without good friends is like an empty heart with black hole on it. We have only one life to live, so enjoy it to the max and make as many friends as possible while we still can. Around this time of next year, 2016, our 4th reunion is taking place in Fort Worth, TX. Lynda B Pham and local committee have been working closely with Souringong, Aromsay, Hoi, Ratsamy, Khamthip, Bounlath, Bouachanh, Wattha, Bounthanh, and others to plan out details. Please keep checking our website for more information. I wish all with great health and forever loves.

Submitted By Added Date Comments
somphong 4/14/2015 5:39:52 AM SBD friends,

Submitted By Added Date Comments
boon 3/13/2015 2:40:01 PM sbaidee friends any news fr nxt bounlumvong!!....

Submitted By Added Date Comments
Debbie 8/23/2013 5:11:09 PM Give Children A Choice would like to thank Lao Emerald Friends very much for your donation. Your support will help us to continue helping Lao children. On behalf of the entire Give Children A Choice team and all the children we assist our deepest appreciation.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 8/4/2013 4:38:41 PM Time has come, we don’t have much time now. We just finished set up table for our membership who had paid or guest. Please take a look at our website under Attendees tab and select table/seat. If you have any concerns or don’t see your name then please contact one of our committee. See you guys soon.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 7/18/2013 7:52:45 PM To all, if any one need to see their group please go to Attendees tab then select “Table/seat”. If anyone wants to have their own group please send list to our committee then we’ll take care the rest. I can’t wait to see you guys.

Submitted By Added Date Comments
bayphone phommavong 7/17/2013 2:57:08 PM Chao ! Chao! Chao no can in bamboo plant. Meet every body somewhere in Ore. Sieu Lao

Submitted By Added Date Comments
LomHone 7/16/2013 11:10:09 PM ຈັ່ງແມ່ນເຈົ້າຕ່າງບ້ານຕ່າງເມືອງເພິ່ນນໍ ພໍ່ອາວໃບພອນ. ມັກຫຼາຍແທ້ໆ ອັນກອດກັນ ຫອມແກ້ມຫອມຄໍ ເວລາພົບກັນຄືທ່ານຜູ່ນຳ. ຕີຄີ້ວ, ຈັບມືກັນ ແລ້ວຍົກຈອກເຫຼົ້າໂທຜູ່ຂ້າ ອວຍພອນກັນຊື່ໆກໍໄດ້ດອກນໍ?

Submitted By Added Date Comments
bayphone phommavong 7/16/2013 6:22:16 PM Well ! you guys have very not bad idea, I see well. We just talk kiss mouth kiss neck better than breath throw away see you soon as soon as we meet each other. Sieu Lao,

Submitted By Added Date Comments
boonvongsamart 7/16/2013 9:57:10 AM soy soyleo soyeek!!..we'all friends not customer derthan tasengbay yu may da have bluewiskeys but i have bluemamah..yerkkhaopai!!...(not meemama i'll take whadever blue dark-clear meer or deerleader) oop!!.still hang/over eh!!....

Submitted By Added Date Comments
Lomnao 7/15/2013 2:49:59 PM To our good friend, Bayphone, yes all of us will be refunded except you. We will use your fee to buy lottery, and spend the jack pot $ on VSOP, what ya think?

Submitted By Added Date Comments
RAtsamy 7/11/2013 3:41:07 PM I assure all of you will have a good time after some few Blue moon beers in your tummy. If not come back and see me, I'm at the party as well. See you all

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 6/28/2013 9:53:40 PM Rain or shine our party will go on.555555

Submitted By Added Date Comments
Bayphone Phommavong 6/28/2013 5:37:33 PM Half of customer has paid for the fee, is the party still on? from curiosity .If it is cancelled will you refund my money?

Submitted By Added Date Comments
boon vongsamart 6/18/2013 2:56:47 PM anybeerlao&orlaam there kubtoum will b great..last time we got hotcoffee heniken&dance on slot in vegas my boss on fire w/100degree lumvong on ice...cheers everybody pheuinkeo!!....

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 6/7/2013 7:22:18 PM Many people have question on our $80.00 fee. We just wanted to let you know that the fee $80.00 is covered for all 3 days. It doesn’t matter if our guest comes only one, two or three days, we’re not separate. As long as you come to the party then that amount is covered all. Purpose that we have 3 days because one day is not enough for many peoples that has been separated for long time.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 6/7/2013 4:04:21 PM Keovilay, If you have problem or need help with our website please contact me at 703-314-6058. Aromsay

Submitted By Added Date Comments
keovilay xaygnachack 6/6/2013 11:32:26 PM i want to register to reunion what i can do please tell me

Submitted By Added Date Comments
Loaemeraldfriend 5/28/2013 7:34:46 AM TO ALL OF OUR FRIENDS WHO ALREADY SIGN IN! WE NEED YOU ALL SEND MONEY FEE FROM NOW ON. P

Submitted By Added Date Comments
Tony 5/27/2013 4:00:14 PM Will do, soon I hear back from our friends will then register all together. See you in Portland. Thanks So phong.

Submitted By Added Date Comments
So phong 5/25/2013 6:59:20 PM Reply to Tony from Connecticut. Thanks Tony for the complement on our quality work in our site, Aromxay Chanthasoto in Virginia, one of our central committee members, is directly in charge of the entire technology works. We are pleased to welcome you at the reunion, but you need to register first then send the fee of $80 per person to the treasurer. Detail is available in this web site. Feel free to contact any one of us for questions you might have. See you in Portland.

Submitted By Added Date Comments
Tony 5/25/2013 12:50:33 PM Hello, Lao Emerald Friends! A good friend of mine has mentioned to us on this 3rd Lao Emerald Friends party reunion which will be held in Portland OR. We (from Connecticut) have planned to be in the area during this time and would take this opportunity to join you guys perhafs meet some friends that we haven't see over the years, if not we can always make new friends there. Also, after a brief explored your site I'm very impressed on how organized a jobs well done you guys put togehter. Applauded... to All!!.

Submitted By Added Date Comments
bounphong 5/23/2013 1:37:56 PM Portland?? Hmm... We will be dancing in the rain

Submitted By Added Date Comments
Ratsamy 5/22/2013 2:52:19 PM Beside prepare yourself to attend the reunion party my friends. Don't forget to bring some good jokes to share along as well.

Submitted By Added Date Comments
Lomnao 5/8/2013 3:39:10 AM Hello Portland, the beautiful forest of all time, I will be seeing you soon.

Submitted By Added Date Comments
Lao Emerald Friends 5/6/2013 10:39:16 AM WE NEED TO SEND MONEY FROM NOW ON! PLEASE CONSIDERING TO DO SO!

Submitted By Added Date Comments
Khamthip Pravisay 4/23/2013 9:22:34 PM Dear Lao Emerald Friends, As we are quickly approaching our reunion, I would like to ask those who have registered to send payments to our treasurer, Pham Din Hoi by June 30, 2013. Please keep in mind the deadline and submit payments in a timely manner to insure your registrations. Those who have not registered yet, please do so as soon as possible. We are all anticipating this reunion and hope to see many of you there.

Submitted By Added Date Comments
Lao Emerald Friends 4/15/2013 10:15:51 PM TO MAKE SURE WE NEED TO SEND MONEY TO OUR COMMITTEES! PLEASE ALL DO THAT . THANKS!

Submitted By Added Date Comments
LomHone 4/9/2013 7:01:53 PM Boy boy boy!!! How fast the numbers of new emeraldfriends increasing. I just got back from Laos and Thailand yesterday and am still sleeping during daytime. Let's give me at least one more week to recover. Congratulations to all registrants!

Submitted By Added Date Comments
Ratsamy 4/9/2013 12:57:13 PM Come on Northwest Teamwork!!! Time to shift up your gear & go forward not so long

Submitted By Added Date Comments
Lomnao 3/17/2013 5:35:48 PM Ok, Portland, are you ready for our party?

Submitted By Added Date Comments
Lao Emerald Friends 3/16/2013 7:20:43 AM TO ALL ATTENDANTS ! WE WOULD LIKE ALL TO SEND THE PARTY FEE.PLEASE DOUBLE CHECK AT REGISTER FORM. YOU WILL SEE THE NAME AND THE ADDRESS THAT YOU NEED TO SEND TO! THANKS ALL!

Submitted By Added Date Comments
Sourignogn Soumountha 3/1/2013 8:52:54 AM WE NEED ALL TO UPLOAD PICTURES TO POST IN OUR WEB.! IT IS NICE TO SEE ALL MEMBERS PICTURES AND WHEN WE SEE AT THE PARTY WE KNOW EACH OTHER RIGHT AWAY! THANKS!

Submitted By Added Date Comments
Sourignogn Soumountha 3/1/2013 8:47:09 AM HELLO ALL ! IT IS TIME TO WAKE UP! WE NEED TO SIGN IN AND READY TO PAY FOR REUNION FEE. AND TALK TO OTHER AND CALL ALL OF OUR FRIENDS TELL THEM IT IS TIME TO JOINT THE PARTY. FOR COMMITTEES, IT IS ALSO TIME TO PLAN AND DISCUSS THE DETAIL OF THE PARTY. I AM READY AND COULD NOT WAIT TO COME. THANKS!

Submitted By Added Date Comments
khamthip pravisay 12/31/2012 10:25:24 PM Thank you very much Aromsay for acting so quick on those mispelling names I made. That couple must be happy now. Happy New Year to you and your family. See you next year, 2013.

Submitted By Added Date Comments
Sourignong Soumountha 11/22/2012 12:31:35 PM Hello! How are you? to Loahaklao! I am so glad to hear from you that you will come to The Third Lao Emerald Friends at Portland Oregon! We welcome you sir! I am also from Pakse and also Lycee de Pakse student from 1973 and I have my two big brothers who studied at Lycee de Pakse! I would like to contact to you personally if you don't mind! I am living in Las Vegas! Home phone:702-722-6708 Thanks! Sourignong Soumountha

Submitted By Added Date Comments
Laohaklao1954 11/14/2012 9:23:32 AM ສະບາຍດີ ພີ່ນ້ອງລາວນອກ ເພືອ່ນຮ່ວມຊາດທີ່ຮັກແພງ. ຫັວງວ່າ ກ່ອນ ຈະກິນບໍານານ..ຂພຈ ຈະໃດ້ໄປຮ່ວມນໍາງານສ້າງສັນ Lao Emerald Friend ຈະໃດ້ພົມມູ່ເກົ່າໆ ໃນສະຖະບັນ Lycee de Pakse. ຮັກແພງ, ລາວຮັກລາວໃ

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 11/10/2012 12:19:09 PM Sorry it was during test and now it completed and problem has been fixed.

Submitted By Added Date Comments
khamthip Pravisay 11/9/2012 10:39:24 PM ສະບາຍດີ ອາຣົມໄຊ, ຢູ່ບ່ອນຮູບຂອງຜູ່ລົງທະບຽນນັ້ນເປັນຫຍັງຮູບຂອງອາຈານວິຈິດ ຂຸນນາລາ ຈິ່ງໄປຢູ່ບ່ອນຂອງ ສຸຣິຍົງ ແລະ ເມັຽຂອງເພິ່ນກໍໄປຢູ່ບ່ອນເມັຽສຸຣິຍົງ. ຫາເຈົ້າເບິ່ງຄືນໃຫ້ແດ່. ຂອບໃຈ

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 11/4/2012 5:21:31 PM I just wanted to share the good news with our former student from Oudom Vientiane. If you guys still remember Prof. Vichith Khounnala he’s our former math teacher from Oudom Vientiane will be on our reunion. If someone want to get in touch with him and this is his phone # 763-269-3486.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 10/21/2012 6:50:01 AM Thidaley, I removed Soundara out of your last name.

Submitted By Added Date Comments
Thidaley Luangrath 10/18/2012 10:27:28 PM Can you take out (Soundara) from my last name?

Submitted By Added Date Comments
Ratsamy 10/18/2012 1:32:11 PM I applaud Venus Law from Sidney, Australia . She's planning to make a trip to USA again. SEE YOU AGain....

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 10/17/2012 4:06:17 PM So far we have airport info is Portland International airport (PDX). For the hotel we're still working on it, as soon as we know then I'll give you posted.

Submitted By Added Date Comments
Kongdeuan Luangrath 10/15/2012 11:50:27 AM Sabaidee committies! just wondering do they have any hotels closes by the hall or any that willing to take big groups with good rates may be Oregan committies might have some good suggestions

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 10/1/2012 1:18:01 PM Kanesone, your name has been fixed.

Submitted By Added Date Comments
uKanesone 10/1/2012 6:14:51 AM Hello, There is a mispelling of my first name. Can you correct? It should be Kanesone (no 'u' in the front of the 'K') Simpraphone. Thanks.

Submitted By Added Date Comments
sourignong soumountha 9/27/2012 8:57:22 PM Everyone wanna call me here my phone: Home:702-722-6708 cell :702-427-4004 Call me before 11Am pacific time and then 8:30pm every day! So I am off Thursday-Friday! Don't forget to leave massage! I will call you back! I LOVE OUR ALL LAO EMERALD FRIENDS!!!!!!!!!

Submitted By Added Date Comments
sourignong soumountha 9/27/2012 8:54:04 PM I hope we will have more friends at the 3rd Reunion in Portland, Oregon! I hope we will have a lot of fun!

Submitted By Added Date Comments
lomnao 9/18/2012 6:46:26 PM Hello friends, As of now, our plan has been coming with more and more details. When we stop and think, just a handful of us, the planning committee, can bring over 400 friends together, magnificent effort. We are about to make it again in Portland. Yes, I agree with Ratsamy, let's our friends take prides and leave this reunion with unforgettable memory Somphong

Submitted By Added Date Comments
Ratsamy 9/3/2012 9:57:40 PM Aromsay Way to go my friend to retouch up our website & make it more organized ever ! I beleive the third time will be the charm... Are you ready my friends?

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 9/2/2012 11:03:09 AM Good to know.

Submitted By Added Date Comments
Dokdeuane 8/29/2012 11:25:15 PM Wild Tiger is nice Restaurant and big parking.

Submitted By Added Date Comments
sourignong Soumountha 2/24/2012 7:57:27 PM LAO EMERALD FRIENDS III REUNION WILL BE AT AROUND AUGUST , 2013

Submitted By Added Date Comments
sourignong Soumountha 2/24/2012 7:56:22 PM From now on: we plan for the Third reunion in Portland, Oregon. Our friends at Portland are preparing to do so. I ask to all of our friends following this new. We will pose on our web: www.laoemeraldfriends.com Thanks!

Submitted By Added Date Comments
sourignong Soumountha 2/24/2012 7:53:19 PM Thanks to all of our Lao Emerald Friends. I did send DVD to some of our friends, however I have no more original one. So if any one wants contact me 702-722-6708. I will make copies you who ever want. For those copies no charge ( Free ). Just call or email to me your address your phone, my email sourignong@hotmail.com, I will send to you right away! Thanks!!!!!!!!

Submitted By Added Date Comments
Salakham 1/25/2012 8:56:24 PM Thanks to Chansamone and Lam Vongsykeo, Peter and Vina Rasamontry and Thongkoon Sirikoune. Your friend Salakham....

Submitted By Added Date Comments
Salakham 1/25/2012 8:51:23 PM Thanks to my prof. Souriyong Soumountha and all emerald friends for giving me the opportunity to view the video clips and photos. I did not have an opportunity to attend the party due to oversea training schedule, but I hope I will be able to next.... Soke dee, Salakham

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 1/13/2012 10:41:53 AM Finally, our time has come. Now our DVD is ready for every body to order. Please go to Order DVD page then submit the request and enjoy the movie and don't forget to have a big bucket of pop corn. I really mean it the show will be over 5 hours.

Submitted By Added Date Comments
Bounne Louangviset 1/2/2012 4:06:35 PM New member from Dallas area.

Submitted By Added Date Comments
seesai 12/29/2011 8:36:16 PM To all you guys congratulation

Submitted By Added Date Comments
seesai 12/28/2011 10:40:12 PM To you all, First of all I would like to introduct my self I'm Sai I think some of you guys knew me well.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 10/18/2011 6:47:21 PM Just remind we arrange the group for you, but not table. To be fair first come first serve, you come first then pick your own table and enjoy the party.

Submitted By Added Date Comments
Somphong 10/16/2011 4:11:01 AM Thank you Bounphong for asking. We, the plng committee, agree to have Sinh Lao for ladies and business attire for gentlemen for all attendees to show respect and admiration to our Lao tradition and pride. But the business casuals and other night gowns are also acceptable. This will be one of those few occasions a year in free countries we have a chance to express our gratitude to our forefathers who have not only preserved but glorified this precious traditon as well. We should all carry on and pass it to next generation. See ya there in the so-called Sin City on earth. Huk Pheng. Somphong

Submitted By Added Date Comments
bounphong 10/10/2011 10:43:28 AM Sabaidee... somphong, What's dress code for the event?? Thx. b.phong

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 10/2/2011 2:13:55 PM To all attendees, Your name badge provided by our committee officials is your ID at the party; therefore, you must wear it at all time from the begining until the end of he event. It not only glorifies your professional appearance but helps us keep the whole scenario organized. Please be mindful that our committee officials and security officers are authorized to question the individual who does not have a badge on and the worst scenario, he or she might be escorted out of the party. I hope we all equally comply with our simple rules. Somphong lomnao@aol.com

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 9/25/2011 9:06:11 AM One more week before our date line 9/30/11. It means we will not only accept any new names, the registration will definitely closed but fees cannot be accepted as well. Reasons are: 1. We want to honor and respect our friends, 190 as of today, who had committed to our rules by paying the fees and made their own arrangements. 2. We had this opportunity opened for them, 72 as of today, to show the commitment since we launched this plan in February, anyone who is serious about this event, should be able to comply with our guidelines. 3. We must have our exact head counts and reliable budgets in our control. Huk Pheng, Somphong lomnao@aol.com

Submitted By Added Date Comments
aromsay 9/25/2011 8:02:46 AM Dear friends, This is the 3rd reminding message for most of you. We don't want to miss the opportunity to get to know each other and have good time together, so we want to see your commitment by sending your fee to our treasurer by the end of this month 9/30/11. After this date, we will not accept any fees and the registration board will be completely closed. That means those folks who have not paid their fees by that date will not be eligible to participate in the 10/22/11 Vegas reunion and there will not be any tickets available at the door. We encourage you to help you help us secure your seat before the date line, and if you need assistance, feel free to get hold of our committee members any time. Thank you in advance for your cooperation. Somphong - Chairman of Planning Committee.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 9/20/2011 3:38:55 PM All, Sourignong just talked to Joana Solis (Hotel Sales Admin Asst.) and he asked her to extend discount through 9/30/2011.

Submitted By Added Date Comments
boonvongsamart 9/18/2011 10:50:18 AM ສາບາຍດີ!! ເພືອນແກັວ ມີຫມ່ຄບັິ ລຳໃໃໃໃ

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 9/17/2011 5:06:33 AM Please take a look on Party Detail section, we’ll keep you guy posted on this section such special notice or anything about our party. If you have any question please contact us directly or you can post on this comment section.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 9/15/2011 6:30:52 PM For those who had paid the fee but unable to attend the party for some reasons and notify us by 10/01/11, will be reimbursed by our treasurer. For hotel reservation: all reservation made under Suri code name will get discount through 9/20/11.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 9/12/2011 3:54:41 PM Good evening friends, On behalf of the Planning Committee, I'd like to take this opportunity to remind you all, 103 total of unpaid potential attendees as of today, to help you help us by sending in your fee of $75/person for the party. As you might have known, our date line is only less than 3 weeks away, 9/30/11, when the head counts and budget will be evaluated. We need your committement to finalize our plan and hopefully we will all have a chance to get to know each other and have great time in Vegas. Send the fee to Hoi Dinh Pham 7854 Split Oak Drive Houston, TX 77040 Cell: (832)704-2662 Huk Pheng, Somphong

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 9/2/2011 3:51:20 PM Many people have a hard time to find or how/where to send check or money order. Again please send your check or money order to: Hoi Dinh Pham 7854 Split Oak Drive Houston, TX 77040 Cell: 832-704-2662 No later than 09/30/2011. Kob Jai

Submitted By Added Date Comments
Somphong 8/28/2011 8:36:26 AM Hello friends, only 7 weeeks away from our big day, the day we will remember forever, the moment we have planned for a long itme, the minute we will bring back our old memories share. The entire hall will be filled with friends, old and new, with smiling faces around each table, laughings and chattings are overwelming the whole atmosphere. Let's make it our immortal gathering.

Submitted By Added Date Comments
bayphone phommavong 7/30/2011 7:27:08 PM Hi every body, 1/ Are you ready for the party? Don't you have any idea or suggestion for Admin on the party of doing better organize party event? come on!!!. Helping is not wasting. 2/ Suggestion: Can we create another tab for "Briefing background" of the attendee instead of interviewing each person, I thing we save much ! much time because there are nearly 300 attendees total. 3/ This is the example of voluntary briefing background from my idea. Name: Kekoy Chaynhay. Birthplace: Thatluang, Vientiane. Marital status: Married, wife Nang Si, or husband Thao Lair, If you are single put "Single" Children: Son Bak Hum 25, Girld Ee Choi 23. If you have no children put "0" or N/A. Education: Oudom Vieng Xay, Samnua, Laos 1979, USC USA 2000, or put N/A if you don't want to tell. Depart Laos: 1965, but if you are still in Laos or somewhere else put N/A, and then put wherever you are. Arrival: "USA","France", "North Korea"...1980 or whatever country you go. Company: Casino La,

Submitted By Added Date Comments
Khanthaly V 7/26/2011 10:43:49 PM Thanks Aromsay. I just curious that all. How are you? I hadn't seen you when I went to DC with Khao(Veeraphanh) but I heard that you meet Khao laew, well we will see you in October 22, 2011 Las Vegas. Great job Aromsay and everyone. Thanks!!! Huk pheng ...

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 7/26/2011 7:13:01 PM I just wanted to be clear on this the Record ID # is not a record count. This number is considered like your ID number. Why the numbers jump from 178 to 195? There are couple reasons 1. Because every time you register the Record ID will increase by one i.e 1, 2, 3 and so on. Some time we need to delete some record because he/she registered more than one by mistake. 2. Beside if you have a teenager then we'll not display their name but they are in our database and this one cause the number jumped too.

Submitted By Added Date Comments
khanthaly 7/25/2011 3:54:49 PM Sabaidee took took thanh.. I was checking Attendee list, I have noticed that the number of Attendee #178 then the next number is #195. Does anybody notice that? What happen #179 to #194??? It is almost getting close for our Reunion in Las Vegas October 22, 2011, hopefully everyone will start to make payment for our register fees which is $75.00 per person. Thank you very much for your cooperation. Hack pheng took took thanh.

Submitted By Added Date Comments
bayphone phommavong 6/30/2011 8:45:41 PM Thank you Aromxay, I think either my school or teacher is too old or even my self.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 6/30/2011 1:39:34 PM We have a multiple options to display list of attendees, we can sort by User ID or First name or Last name or Registered date or Received date by click into title itself. Please try it. Of course we'll have Lao's Idol on second day at Sourignong's house, right Yong?

Submitted By Added Date Comments
bayphone phommavong 6/29/2011 11:28:24 PM Me again, I heard we are going to have party again at Sourignong's house on Sunday for singing contest, is it true or just rumor? because I need to prepare for that too. Bayphone

Submitted By Added Date Comments
bayphone phommavong 6/29/2011 11:17:21 PM I strongly want to suggest if we can list " first name of each attendee " in alphabetical order? it will be easy for every body to see if any of their friends participate in the party. What do you thing? Thank you, Bayphone Phommavong

Submitted By Added Date Comments
somphong Louangvisa 6/29/2011 6:06:20 AM Good

Submitted By Added Date Comments
Sourignong 5/26/2011 8:06:36 AM ເຮົາຂໍ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ ອາຣົມໃຊຍ໌ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ແວບຂອງພວກເຮົາ ມີຊອບແວ ພາສາ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນ ຄອມແມນ, ຊື່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ຕີດຕໍ່ກັນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສະມາຊິກທຸກຄົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ງານ ພົບປະສ້າງສັນ ເພື່ອນແກ້ວ ຄັ້ງທີສອງ ທີ່ ບາສ ເວກາສ ໃນ ວັນທີ ໒໒ ເດຶອນ ໑໐ ປີ ໒໐໑໑ ທີ່ຈະມາເຖີງນີ້, ຈະໄດ້ມີໂອກາດ ສະແດງຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນ ຕໍ່ ການຈັດງານໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຂ້າພະເຈົ້າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບເອົາຄວາມຄິດເຫັນຂອງ ທຸກທ່ານ ເພື່ອນຳເອົາໄປ ປະຕີບັດ ໃຫ້ເປັນຜົນດີ ເຮັດໃຫ້ ທຸກທ່ານ ມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ ຢ່າງພາກພູມ. ຂ້າພະເຈົ້າ ໃດ້ກຽມພ້ອມ ແລະມີການເຄຶ່ອນໃຫວ ພ້ອມທັງວາງແຜນ ແລະ ປະສານຮ່ວມ ກັບຄະນະກັມການຈັດງານ. ອີກເທື່ອນື່ງ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ລັນດາທ່ານ ຈົ່ງຊ່ວຍອອກ ຄຳ ຄີດ ຄຳ ເຫັນ ແລະ ຕີດຕາມການເຄື່ອນໃຫວ ຂອງພວກເຮົາ ໃນແວບໄຊ ແບະ ໂທຕີດຕໍ່ມາ ກໍໄດ້ ຂອລໃຈ!

Submitted By Added Date Comments
sommay Phounsavath 5/23/2011 10:49:23 AM ຂອບໃຈ, ເຊັ່ນດຽວກັນສ່ຽວ

Submitted By Added Date Comments
sommay Phounsavath 5/22/2011 6:29:22 PM thanks Sourignong

Submitted By Added Date Comments
Sourignong 5/22/2011 6:16:09 PM ສະບາຍດີ ສົມຫມາຍ ເຣົາຄີດຣອດໂຕຫລາຍເດີ

Submitted By Added Date Comments
Sourignong 5/22/2011 6:14:50 PM ສະບຍດີະຫາຍສົມຫມາຍ

Submitted By Added Date Comments
sury 5/22/2011 6:10:33 PM ສະບາຍດີ

Submitted By Added Date Comments
aromsay 5/22/2011 10:21:00 AM We cannot erase that info because we store in our database. Only we can do by do not show that column.

Submitted By Added Date Comments
nickykham 5/22/2011 7:53:29 AM correct ! somnuk khamvongsa attend 1&wife1. please erase comment.thank you check in the mail.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 5/21/2011 7:21:00 PM Good new, now you can use Lao's keyboard by click on "Keyboad" button then voila. Please try if you know how to typet it.

Submitted By Added Date Comments
Aromsay 5/21/2011 5:19:22 AM Welcome to Emerald Friend

 
Comments
Copyright © 2011 Lao Emerald Friends. All Rights Reserved.